☎ 501 291 665    📩 info@metalinhome.pl
Pon. – Pt. 8:00 – 16:00
Darmowa wysyłka stolików na terenie Polski

Regulamin sklepu internetowego MetalInHome.pl

Postanowienia początkowe

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego MetalInHome.pl, będącego własnością CHI-KA Sp.z.o.o. z siedzibą w 37-418 Krzeszów Łazów 131a, NIP: 6020083133, REGON: 180335666; Dane kontaktowe: info@metalinhome.pl, info@chi-ka.pl, +48 501 291 665
 2. Sklep internetowy MetalInHome.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszelkie prawa do sklepu oraz do jego nazwy, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i inne należą do CHI-KA Sp.z.o.o.
 • 1. Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupów w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem MetalInHome.pl.
 3. Towar – produkt prezentowany w Sklepie.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy CHI-KA Sp.z.o.o. a Klientem.
 5. Użytkownik Strony internetowej: Osoba korzystająca z witryny www.metalinhome.pl.
 6. Sprzedawca: CHI-KA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazowie, będąca właścicielem i administratorem danych osobowych użytkowników strony www.metalinhome.pl.
 7. Dane osobowe: Informacje przekazywane przez Użytkowników, które są przechowywane i przetwarzane w zakresie zgody udzielonej przez Użytkowników.
 8. Usługi Elektroniczne: Usługi dostępne dla użytkowników na stronie, takie jak konto użytkownika czy formularz zamówienia.
 9. Logi serwera sieciowego: Automatycznie gromadzone informacje podczas odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak adres IP, data i miejsce odwiedzenia, rodzaj używanej przeglądarki.
 10. Adresy IP: Unikalny numer identyfikujący komputer w sieci Internet.
 11. Pliki cookies: Małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy na urządzenie użytkownika, służące do przechowywania informacji o sesji użytkownika.
 12. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 13. Formularz kontaktowy: Formularz znajdujący się na podstronie https://metalinhome.pl/index.php/kontakt/
 14. Protokół SSL: Technologia zabezpieczająca dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem.
 • 2. Ogólne postanowienia
 1. Niniejszy Regulamin jest integralnym elementem umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 
 2. Warunkiem realizacji zamówienia przez Klienta jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 3. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 • 3. Zawieranie umowy sprzedaży
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 3. Po dodaniu wszystkich produktów do koszyka, Klient przechodzi do podsumowania zamówienia.
 4. Następnie Klient wybiera sposób dostawy i płatności.
 5. Umowa jest zawierana po potwierdzeniu zamówienia przez sklep.
 • 4. Płatności
 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówione produkty poprzez:
  1. przelew tradycyjny,
  2. płatność przy odbiorze,
  3. bramka płatnicza PayU firmy PayU S.A.
  4. bramka płatnicza Przelewy24 firmy PayPro S.A.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatność powinna zostać wykonana przez klienta na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia.
 4. W przypadku, gdy klient nie odstąpi od umowy na odległość, jest zobowiązany pokryć koszt zwrotu i koszt ponownej wysyłki. W przypadku, gdy klient odstąpi od umowy na odległość, pokrywa wyłącznie koszt zwrotu do nadawcy.
 • 5. Dostawa
 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem:
  1. INPOST Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  2. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  3. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  4. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.,
  5. UPS POLSKA SP Z O O.
 2. Klient ma również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy pod adresem 37-418 Krzeszów Łazow 131a.
 3. Koszty dostawy są pokrywane przez Klienta, chyba że oferta lub promocja w Sklepie stanowi inaczej.
 4. Koszty dostawy zamówienia, w którego skład wchodzi produkt z kategorii “Stoliki kawowe”, pokrywane są przez Sklep.
 5. Wysyłka do 10 dni roboczych. Klient o ewentualnych opóźnieniach informowany jest mailowo lub telefonicznie.
 • 6. Reklamacje
 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku otrzymania produktu z wadami. Reklamacja rozpatrywana jest do 14 dni.
 2. Reklamacje można zgłaszać drogą mailową na adres info@chi-ka.pl lub info@metalinhome.pl.
 3. Po zgłoszeniu usterki Sklep nadaje kuriera, który odbierze paczkę w następnym dniu roboczym na koszt Sklepu.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Sklep zobowiązuje się do wysyłki nowego produktu w ciągu 7 dni roboczych.
 5. W przypadku uszkodzenia szyby produktu podczas transportu Towaru z siedziby firmy do Klienta, Sklep zobowiązuje się do wysyłki nowej szyby w ciągu 5 dni roboczych.
 • 7. Zwroty
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu zakupionego produktu w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Produkt zwracany musi być nieuszkodzony, zabezpieczony w wysyłce. O chęci zwrotu klient powinien poinformować sprzedawcę mailowo.
 3. Koszty związane z odesłaniem produktu pokrywa Klient.
 4. Zwrot płatności za zwrócony produkt zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przez Sklep.
 5. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien wyrazić swoją decyzję o rezygnacji z umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie. Oświadczenie to należy przesłać do Sprzedawcy, korzystając z kontaktów podanych w Postanowieniach Początkowych Regulaminu. Można to uczynić za pomocą listu wysłanego tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail).
 6. Kupujący mający prawo do odstąpienia od umowy może posłużyć się dostępnym wzorem formularza odstąpienia, lecz nie jest to wymóg konieczny.
  Wzór znajduje się pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1e3dzhzFjvrLeTNsutHvx-3WAMPSfPnQw/edit?usp=sharing&ouid=104349549329069223465&rtpof=true&sd=true
 • 8. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest CHI-KA Sp.z.o.o.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu pod adresem https://www.metalinhome.pl/index.php/polityka-prywatnosci/.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie Sklepu. Zmiany w regulaminie nie wpłyną na zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian.